12/05/2020 Ομάδα εργασίας Ηχωκαρδιολογίας | 2019 - 2020 | Ν.Καδόγλου-Δυναμική ηχοκαρδιογραφία σε βαλβιδοπάθειες

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα |

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

17,983 total
538 live
72 video
Views:Παρακολουθήστε ζωντανά και αποθηκευμένα τα μαθήματα της Ομάδας Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας, για το εκπαιδευτικό έτος 2019 - 2020.
 
Sort by Date | Views