10/09/2019 Ομάδα εργασίας Ηχωκαρδιολογίας | 2019 - 2020 | Αλέξανδρος Στεφανίδης | Συναντήσεις Ομάδας Εργασίας Ηχοκαρδιολογίας ΕΚΕ

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα |

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

21,209 total
538 live
674 video
Views:Παρακολουθήστε ζωντανά και αποθηκευμένα τα μαθήματα της Ομάδας Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας, για το εκπαιδευτικό έτος 2019 - 2020.
 
Sort by Date | Views