10/09/2019 Ομάδα εργασίας Ηχωκαρδιολογίας | 2019 - 2020 | Αλέξανδρος Στεφανίδης | Συναντήσεις Ομάδας Εργασίας Ηχοκαρδιολογίας ΕΚΕ

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα |

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

4,184 total
143 live
219 video
Views: 
Sort by Date | Views
Παρακολουθήστε ζωντανά και αποθηκευμένα τα μαθήματα της Ομάδας Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας, για το εκπαιδευτικό έτος 2019 - 2020.