03/06/2019 Ομάδα εργασίας Ηχωκαρδιολογίας | 2018 - 2019 | Ν. ΚΑΔΟΓΛΟΥ | MITRAL REGURGITATION (MR) AND STRESS ECHO (VALVE STRESS ECHO)

 

Share

19,468 total
376 live
204 video
Views: 
Sort by Date | Views
Παρακολουθήστε ζωντανά και αποθηκευμένα τα μαθήματα της Ομάδας Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας, για το εκπαιδευτικό έτος 2018 - 2019.