03/06/2019 Ομάδα εργασίας Ηχωκαρδιολογίας | 2018 - 2019 | Δ.ΜΠΙΡΜΠΑ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

 

Share

16,990 total
376 live
159 video
Views: 
Sort by Date | Views
Παρακολουθήστε ζωντανά και αποθηκευμένα τα μαθήματα της Ομάδας Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας, για το εκπαιδευτικό έτος 2018 - 2019.