03/06/2019 Ομάδα εργασίας Ηχωκαρδιολογίας | 2018 - 2019 | Κ.ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

 

Share

17,033 total
376 live
157 video
Views: 
Sort by Date | Views
Παρακολουθήστε ζωντανά και αποθηκευμένα τα μαθήματα της Ομάδας Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας, για το εκπαιδευτικό έτος 2018 - 2019.