03/06/2019 Ομάδα εργασίας Ηχωκαρδιολογίας | 2018 - 2019 | Κ.ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

 

Share

24,215 total
376 live
343 video
Views:Παρακολουθήστε ζωντανά και αποθηκευμένα τα μαθήματα της Ομάδας Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας, για το εκπαιδευτικό έτος 2018 - 2019.
 
Sort by Date | Views