22/02/2019 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2019 | Δορυφορικό Συμπόσιο Abbott | Α.ΓΚΟΥΖΙΟΥΤΑ | Το Τέλος της διαδρομής

 

Share

827 total
78 video
Views:

17:30-18:00 Δορυφορικό Συμπόσιο
17:30-17:45 Μηχανική Υποστήριξη, Προκλήσεις & Αδιέξοδα
Ν.ΚΟΓΕΡΑΚΗΣ
17:45-18:00 Το Τέλος της διαδρομής
Α.ΓΚΟΥΖΙΟΥΤΑ


Παρακολουθήστε αποθηκευμένα τις ομιλίες από τα Δορυφορικά Συμπόσια που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των Πανελληνίων Σεμιναρίων Ομάδων Εργασίας 2019.