22/02/2019 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2019 | Δορυφορικό Συμπόσιο Abbott | Κ.ΣΠΑΡΓΙΑΣ | Αντιμετώπιση λειτουργικής ανεπάρκειας μιτροειδούς βαλβίδας: Νεότερες μελέτες- Χρειαζόμαστε άλλες αποδείξεις;

Share

824 total
131 video
Views:

17:00-17:30 Δορυφορικό Συμπόσιο ABBOTT MEDICAL
Πρόεδροι: Κ.ΤΣΙΟΥΦΗΣ
17:00-17:15 Διαδικασία αξιολόγησης ασθενή με ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας. Ποιος είναι ο κατάλληλος ασθενής για Mitraclip και πότε τον παραπέμπουμε
Ε.ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ
17:15-17:30 Αντιμετώπιση λειτουργικής ανεπάρκειας μιτροειδούς βαλβίδας: Νεότερες μελέτες- Χρειαζόμαστε άλλες αποδείξεις;
Κ.ΣΠΑΡΓΙΑΣ


Παρακολουθήστε αποθηκευμένα τις ομιλίες από τα Δορυφορικά Συμπόσια που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των Πανελληνίων Σεμιναρίων Ομάδων Εργασίας 2019.