05/11/2018 Ομάδα εργασίας Ηχωκαρδιολογίας | 2018 - 2019 | Π. Φουντουλάκης | ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

 

Share

6,798 total
187 live
186 video
Views:

Παρακολουθήστε ζωντανά και αποθηκευμένα το σεμινάριο της ΟΕ Ηχωκαρδιολογίας,

Θα συζητηθεί με προτεραιότητα το ζήτημα του νέου νόμου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως την 20η Σεπτεμβρίου 2018 και αφορά το χρόνο και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας.

Στο επιστημονικό σκέλος το θέμα είναι «ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»

Ομιλητές: ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ, Ε. ΧΑΜΟΔΡΑΚΑ Νοσοκομεία: ΤΖΑΝΕΙΟ, ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ

 
Sort by Date | Views