05/11/2018 Ομάδα εργασίας Ηχωκαρδιολογίας | 2018 - 2019 | Α. Θεοδόσης | ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

 

Share

24,221 total
376 live
1,316 video
Views:

Παρακολουθήστε ζωντανά και αποθηκευμένα το σεμινάριο της ΟΕ Ηχωκαρδιολογίας,

Θα συζητηθεί με προτεραιότητα το ζήτημα του νέου νόμου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως την 20η Σεπτεμβρίου 2018 και αφορά το χρόνο και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας.

Στο επιστημονικό σκέλος το θέμα είναι «ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»

Ομιλητές: ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ, Ε. ΧΑΜΟΔΡΑΚΑ Νοσοκομεία: ΤΖΑΝΕΙΟ, ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ

Παρακολουθήστε ζωντανά και αποθηκευμένα τα μαθήματα της Ομάδας Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας, για το εκπαιδευτικό έτος 2018 - 2019.
 
Sort by Date | Views