05/11/2018 Ομάδα εργασίας Ηχωκαρδιολογίας | 2018 - 2019 | Α. Θεοδόσης | ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

 

Share

6,799 total
187 live
380 video
Views:

Παρακολουθήστε ζωντανά και αποθηκευμένα το σεμινάριο της ΟΕ Ηχωκαρδιολογίας,

Θα συζητηθεί με προτεραιότητα το ζήτημα του νέου νόμου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως την 20η Σεπτεμβρίου 2018 και αφορά το χρόνο και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας.

Στο επιστημονικό σκέλος το θέμα είναι «ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ»

Ομιλητές: ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ, Ε. ΧΑΜΟΔΡΑΚΑ Νοσοκομεία: ΤΖΑΝΕΙΟ, ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ

 
Sort by Date | Views