20/10/2018 Δορυφορικά Συμπόσια | 39ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Με την ευγενική χορηγία της Boeringer | Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ | Ποια δεδομένα καθορίζουν την απόφαση μας για την επιλογή αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς με ΚΜ;

 

Share

276 total
68 video
Views:

12:30-13:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ BOERINGER INGELHEIM
Πρόεδροι: Δ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ,Κ.ΤΣΙΟΥΦΗΣ
12:30-13:00 Ποια δεδομένα καθορίζουν την απόφαση μας για την επιλογή αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς με ΚΜ;
Γ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ
13:00-13:30 Μεταφράζοντας τις κλινικές μελέτες στην κάθε μέρα πράξη: είναι η διπλή θεραπεία το νέο πρότυπο περίθαλψης για ασθενείς με ΚΜ μετά από PCI;
Ι.ΤΣΙΑΦΟΥΤΗΣ

 
Sort by Date | Views
Παρακολουθήστε αποθηκευμένα τις ομιλίες από τα Δορυφορικά Συμπόσια που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του 39ου Πανελλήνιου Καρδιλογικού Συνεδρίου.