19/10/2018 39ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | A.DJORDJEVIC DIKIC | Noninvasive functional and prognostic estimation of CAD in challenging pathological scenarios

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα |

I hereby declare that I am a medical professional  

 

Συμφωνώ | Άκυρο

Share

224,044 total
10,317 live
129 video
76,380 photo
Views:

17:00-18:00 Κοινή συνεδρία ΕΚΕ με άλλες Ευρωπαϊκές Εταιρείες Καρδιολογίας
Πρόεδροι: Ι.ΒΛΑΣΕΡΟΣ,Γ.ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ
17:00-17:15 New insights into the anticoagulation treatment of atrial fibrillation beyond the best known data of the clinical trials
D.VINEREANU
17:15-17:30 Challenges in evaluation of coronary artery disease in patients with diabetes
B.BELESLIN
17:30-17:45 Noninvasive functional and prognostic estimation of CAD in challenging pathological scenarios
A.DJORDJEVIC DIKIC
17:45-18:00 Συζήτηση


 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε live και on demand το 39ο Πανελλήνιο Επετειακό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 18-20 Οκτωβρίου 2018, στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Για να λάβετε barcode και να καταμετρηθεί ο χρόνος παρακολούθησης σας, παρακαλούμε ολοκληρώστε την εγγραφή σας μέσω της γραμματείας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, για να λάβετε κωδικό barcode.
Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης γίνεται μόνο μέσα από τη σελίδα μετάδοσης του Livemedia και του HCS WebTv.