18/10/2018 39ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | J.DAEMEN | Pulsatile vs. continuous flow LV support devices for high-risk PCI

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα |

I hereby declare that I am a medical professional  

 

Συμφωνώ | Άκυρο

Share

305,364 total
10,317 live
228 video
114,628 photo
Views:

16:15-17:30 Z’ Στρογγυλό τραπέζι
Πρόεδροι: Α.ΖΙΑΚΑΣ,Γ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ
16:15-16:30 Διακοπή διπλής αντιαιμοπεταλιακής σε μη καρδιοχειρουργική επέμβαση μετά από PCI
Ε.ΤΣΑΓΑΛΟΥ
16:30-16:45 Χειρουργική επαναιμάτωση σε σταθερή στηθάγχη
Δ.ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ
16:45-17:00 Pulsatile vs. continuous flow LV support devices for high-risk PCI
J.DAEMEN
17:00-17:15 Φαρμακευτική θεραπεία ή Αγγειοπλαστική στη χρόνια στεφανιαία νόσο
Ι.ΤΣΙΑΦΟΥΤΗΣ
17:15-17:30 Συζήτηση
Σχολιαστές: Α.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ,Ν.ΜΑΓΚΑΣ,Ν.ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ,Δ.ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ


 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε live και on demand το 39ο Πανελλήνιο Επετειακό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 18-20 Οκτωβρίου 2018, στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Για να λάβετε barcode και να καταμετρηθεί ο χρόνος παρακολούθησης σας, παρακαλούμε ολοκληρώστε την εγγραφή σας μέσω της γραμματείας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, για να λάβετε κωδικό barcode.
Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης γίνεται μόνο μέσα από τη σελίδα μετάδοσης του Livemedia και του HCS WebTv.