18/10/2018 39ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Δ.ΡΟΥΣΟΣ | Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο και καρδιογενής καταπληξία. Επεμβατική προσέγγιση

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα |

I hereby declare that I am a medical professional  

 

Συμφωνώ | Άκυρο

Share

450,516 total
10,317 live
714 video
175,747 photo
Views:

11:30-12:30 Γ’ Στρογγυλό τραπέζι
Πρόεδροι: Α.ΔΑΓΡΕ,Β.ΣΠΑΝΟΣ
11:30-11:40 Σύμπλοκες αγγειοπλαστικές / Ασθενείς υψηλού κινδύνου
Δ.ΣΥΡΣΕΛΟΥΔΗΣ
11:40-11:50 Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο και καρδιογενής καταπληξία. Επεμβατική προσέγγιση
Δ.ΡΟΥΣΟΣ
11:50-12:00 Θρομβόλυση το 2017. Υφίσταται ακόμα;
Α.ΚΑΡΤΑΛΗΣ
12:00-12:10 Ισχαιμικός και αιμορραγικός κίνδυνος στα οξέα στεφανιαία Σύνδρομα
Α.ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
12:10-12:20 Αυτόματος διαχωρισμός στεφανιαίων αρτηριών
Α.ΚΑΟΥΚΗΣ
12:20-12:30 Συζήτηση


Παρακολουθήστε live και on demand το 39ο Πανελλήνιο Επετειακό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 18-20 Οκτωβρίου 2018, στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Για να λάβετε barcode και να καταμετρηθεί ο χρόνος παρακολούθησης σας, παρακαλούμε ολοκληρώστε την εγγραφή σας μέσω της γραμματείας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, για να λάβετε κωδικό barcode.
Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης γίνεται μόνο μέσα από τη σελίδα μετάδοσης του Livemedia και του HCS WebTv.

 
Sort by Date | Views