10/09/2018 Ομάδα εργασίας Ηχωκαρδιολογίας | 2018 - 2019 | Ε. Βελεγράκη | Ενδιαφέρον περιστατικό με χρήση ιστικής ηχοκαρδιογραφίας

 

Share

6,797 total
187 live
341 video
Views:Η θεματολογία της πρώτης συνάντησης θα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και πυκνή. Θα καλύψει εκτός από οργανωτικά ζητήματα, μία θεματολογία υπό το γενικό τίτλο Ηχοκαρδιογραφία ιστικών σημάτων (speckle tracking). Aπό την κατανόηση των νόμων της κοσμικής αρμονίας, στην κλινική πράξη.
Το πρόγραμμα αναλυτικά:

1. Βραχεία εισήγηση οργανωτικών θεμάτων και εισαγωγή στη θεματολογία της βραδιάς (Α. Στεφανίδης, Πρόεδρος ΟΕ)
2. Κλινικές εφαρμογές ηχοκαρδιογραφίας ιστικών σημάτων (Α. Παπασπυρόπουλος, Β’ Καρδιολογικό τμήμα, Γ.Ν.Νίκαιας)
3. Ενδιαφέρον περιστατικό με χρήση ιστικής ηχοκαρδιογραφίας (Ε. Βελεγράκη, Α’ Καρδιολογικό τμήμα, Γ.Ν.Νίκαιας)
4. Ανανεωμένη φόρμα έκθεσης διαθωρακικού υπερηχογραφήματος (Α. Πατριανάκος, Δ. Πατσούρας, Θ. Ζαγκλαβάρα, Α.Ζαχαράκη, Α. Στεφανίδης, Κ. Παπαδόπουλος)

 
Sort by Date | Views