10/02/2018 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2018 | Δ.ΔΟΥΓΕΝΗΣ | Χειρουργική παρέμβαση σε ανεύρυσμα αορτής. Ποτέ είναι ο σωστός χρόνος

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional. 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

Share

722,044 total
8,127 live
1,692 video
326,272 photo
Views:

15:05-16:20 Α’ Στρογγυλό τραπέζι
Πρόεδροι: Ι.ΛΕΚΑΚΗΣ,Λ.ΜΙΧΑΛΗΣ
15:00-15:20 Ηχωκαρδιογραφία στην εκτίμηση της ανατομίας και των ελαστικών ιδιοτήτων της αορτής - Υπάρχει θέση?
Σ.ΚΑΤΣΑΝΟΣ
15:20-15:40 Η αξονική και μαγνητική τομογραφία στη διάγνωση και προγραμματισμό παρεμβάσεων σε ασθενείς με παθήσεις αορτής
Ι.ΠΑΛΗΟΣ,Ι.ΠΑΛΗΟΣ
16:00-16:20 Χειρουργική παρέμβαση σε ανεύρυσμα αορτής. Ποτέ είναι ο σωστός χρόνος
Δ.ΔΟΥΓΕΝΗΣ


Παρακολουθήστε Ζωντανά και Αποθηκευμένα τις Ομάδες Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

8-10/02/2018
Θεσσαλονίκη, Macedonia Palace

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για το προγραμμα πατήστε εδώ.

 

Δείτε το ηλεκτρονικο πρόγραμμα, αξιολογήστε τα sessions και του ομιλητές και σχεδιάστε το προσωπικό σας πρόγραμμα.
Πατήστε εδώ για το Program and Evaluation

 

 
Sort by Date | Views