09/02/2018 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2018 | Θ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Φαινόμενο no reflow στην αγγειοπλαστική. Αντιμετώπιση

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional. 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

Share

590,267 total
8,127 live
592 video
263,542 photo
Views:

13:00-14:00 Δ’ Στρογγυλό Τραπέζι
Πρόεδροι: Δ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ,Α.ΠΙΠΙΛΗΣ
13:00-13:08 Αντιπηκτική αγωγή στην PCI
Ε.ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ
13:08-13:16 Διάρκεια διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής μετά από PCI
Α.ΑΓΓΕΛΗΣ
13:16-13:24 Φαινόμενο no reflow στην αγγειοπλαστική. Αντιμετώπιση
Θ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
13:24-13:32 Διακοπή αντιαιμοπεταλιακής αγωγής πριν από μη Καρδιακά Χειρουργεία
Δ.ΣΤΑΚΟΣ
13:32-13:40 Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα χωρίς επαναγγείωση: Αντιαιμοπεταλιακή και αντιπηκτική αγωγή
Ι.ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
13:40-13:48 Αντιπηκτική αγωγή στην PCI
Α.ΝΤΑΤΣΙΟΣ
13:48-14:00 Συζήτηση
Σχολιαστές: Α.ΚΑΡΤΑΛΗΣ,Π.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ,Σ.ΧΑΤΖΗΜΙΛΤΙΑΔΗΣ


 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε Ζωντανά και Αποθηκευμένα τις Ομάδες Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

8-10/02/2018
Θεσσαλονίκη, Macedonia Palace

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για το προγραμμα πατήστε εδώ.

 

Δείτε το ηλεκτρονικο πρόγραμμα, αξιολογήστε τα sessions και του ομιλητές και σχεδιάστε το προσωπικό σας πρόγραμμα.
Πατήστε εδώ για το Program and Evaluation