08/02/2018 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2018 | Ι.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | Ανεπάρκεια τριγλώχινας στην καρδιακή ανεπάρκεια. Εκτίμηση βαρύτητας.Ενδείξεις παρέμβασης/επιλογή μεθόδου παρέμβασης

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional. 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

Share

723,784 total
8,127 live
986 video
327,111 photo
Views:

17:00-18:30 Ε’ Στρογγυλό Τραπέζι
Πρόεδροι: Σ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,Σ.ΚΑΚΟΥΡΟΣ,Ι.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ
17:00-17:20 Ο ρόλος των Απεικονιστικών τεχνικών στην διάγνωση και παρακολούθηση των Μυοκαρδιοπαθειών. Υπερηχοκαρδιογραφία/ Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς/Σπινθηρογράφημα
Η.ΤΣΟΥΓΚΟΣ
17:20-17:40 Ανεπάρκεια μιτροειδούς στην καρδιακή ανεπάρκεια. Εκτίμηση βαρύτητας.Ενδείξεις παρέμβασης/επιλογή μεθόδου παρέμβασης
Χ.ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ
17:40-18:00 Ανεπάρκεια τριγλώχινας στην καρδιακή ανεπάρκεια. Εκτίμηση βαρύτητας.Ενδείξεις παρέμβασης/επιλογή μεθόδου παρέμβασης
Ι.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
18:00-18:20 Η απεικόνιση στην διάγνωση & την παρακολούθηση της Μυοκαρδίτιδας. Με ποιά μέθοδο? Απεικονιστικοί δείκτες πρόγνωσης
Μ.ΜΠΟΝΙΟΣ
18:20-18:30 Συζήτηση


Παρακολουθήστε Ζωντανά και Αποθηκευμένα τις Ομάδες Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

8-10/02/2018
Θεσσαλονίκη, Macedonia Palace

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για το προγραμμα πατήστε εδώ.

 

Δείτε το ηλεκτρονικο πρόγραμμα, αξιολογήστε τα sessions και του ομιλητές και σχεδιάστε το προσωπικό σας πρόγραμμα.
Πατήστε εδώ για το Program and Evaluation

 

 
Sort by Date | Views