08/02/2018 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2018 | Α.ΒΡΕΤΤΟΥ | Στις μυοκαρδιοπάθειες. Έχει θέση και ποιά;

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional. 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

Share

651,269 total
8,127 live
794 video
293,084 photo
Views:

11:30-13:00 Γ' Στρογγυλό Τραπέζι
Πρόεδροι: Κ.ΑΓΓΕΛΗ,Ι.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
11:30-11:35 Εισαγωγή: Πόσα έχουμε κατανοήσει για τη μέθοδο;
Κ.ΑΓΓΕΛΗ
11:35-11:50 Μέθοδοι και μηχανισμοί. Tips & tricks
Θ.ΖΑΓΚΛΑΒΑΡΑ
11:50-12:05 Στη στεφανιαία νόσο. Σύγκριση με άλλες εναλλακτικές μεθόδους το 2018. Υπέρ & κατά
Σ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
12:05-12:20 Χρήση παραγόντων αντίθεσης. Tips & tricks
Β.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
12:20-12:35 Στις βαλβιδοπάθειες
Α.ΘΕΟΔΟΣΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ
12:35-12:50 Στις μυοκαρδιοπάθειες. Έχει θέση και ποιά;
Α.ΒΡΕΤΤΟΥ
12:50-13:00 Συζήτηση
Σχολιαστές: Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ,Ε.ΚΑΛΚΑΝΔΗ,Χ.ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ,Σ.ΚΟΥΝΑΣ,Χ.ΤΡΙΚΚΑ


 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε Ζωντανά και Αποθηκευμένα τις Ομάδες Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

8-10/02/2018
Θεσσαλονίκη, Macedonia Palace

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για το προγραμμα πατήστε εδώ.

 

Δείτε το ηλεκτρονικο πρόγραμμα, αξιολογήστε τα sessions και του ομιλητές και σχεδιάστε το προσωπικό σας πρόγραμμα.
Πατήστε εδώ για το Program and Evaluation