20/10/2017 38ο Πανελλήνιο Επετειακό Συνέδριο | ΕΚΕ | Ε.Τριανταφυλλίδη | Αποτελεί η μείωση της συστηματικής αορτικής σκληρίας ένα επιπρόσθετο δείκτη βαρύτητας της νόσου σε ασθενείς με πρωτοδιαγνωσθείσα πνευμονική αρτηριακή υπέρταση σταδίου Ι πριν την έναρξη ειδικής φαρμακευτικής αγωγής

Share

1,487,986 total
8,991 live
933 video
801,472 photo
Views:

18:00-19:00 Βαλβιδοπάθειες Πρόεδροι: Ι.ΚΟΓΙΑΣ,Η.ΤΣΟΥΓΚΟΣ 18:00-18:10 Δομική διαφοροποίηση της μιτροειδούς βαλβίδας στους ασθενείς με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Μπορεί να συμβάλει στη διάγνωση; Ε.Βενιέρη,Κ.Αγγέλη,A.Αναστασάκης,Κ.Ριτσάτος,Κ.Ζήσιμος,Χ.Στεφανάδης,Δ.Τούσουλης 18:10-18:20 The use of riociguat in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Real life experience. Σ.Μουράτογλου,Γ.Γιαννακούλας,Μ.Μπαζμπάνη,Α.Αρβανιτάκη ,Μ.Τουμπουρλέκα,Χ.Φελουκίδης,Β.Γροσομανίδης,Γ.Πίτσιου,Ε.Παναγιωτίδου,Χ.Καρβούνης 18:20-18:30 Αγγειοπλαστική πνευμονικών αρτηριών με μπαλόνι σε ασθενείς με χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση. Π.Καρυοφύλλης,Ε.Δεμερούτη,Δ.Τσιάπρας,Β.Βούδρης 18:30-18:40 Αποτελεί η μείωση της συστηματικής αορτικής σκληρίας ένα επιπρόσθετο δείκτη βαρύτητας της νόσου σε ασθενείς με πρωτοδιαγνωσθείσα πνευμονική αρτηριακή υπέρταση σταδίου Ι πριν την έναρξη ειδικής φαρμακευτικής αγωγής Ε.Τριανταφυλλίδη,Ο.Αποστολοπούλου,Δ.Μπενας,Μ.Βαρούδη,Α.Ανθή,Η.Τσαγκάρης,Λ.Ραλλίδης,Δ.Κωσταντώνης,Γ.Παυλίδης,Ι.Οικονομίδης,Σ.Ορφανός,Α.Αρμαγανίδης,Ι.Λεκάκης 18:40-18:50 Πνευμονική υπέρταση σε ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες: επιπολασμός και συσχετίσεις με κλινικές, ηλεκτροκαρδιογραφικές και υπερηχοκαρδιογραφικές παραμέτρους Γ.Αναστασιάδης,Χ.Καπέλιος,Μ.Δημοπούλου,Κ.Ζέρβα,Κ.Τσάκαλης,Γ.Τζάνης,Μ.Μπόνου,Έ.Βοσκαρίδου,Ι.Μπαρμπετσέας 18:50-19:00 Η χειρουργική της αορτικής βαλβίδας δια ελαχίστων τομών και η χρήση της Perceval S βαλβίδας Ν.Μπαϊκούσης,Ν.Παπακωνσταντίνου,Η.Σαμιώτης,Π.Δεδεηλίας,Μ.Αργυρίου,Χ.Χαρίτος

Παρακολουθήστε live και on demand το 38ο Πανελλήνιο Επετειακό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 19-21 Οκτωβρίου 2017, στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα.

 Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

 Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 Για να λάβετε barcode και να καταμετρηθεί ο χρόνος παρακολούθησης σας, παρακαλούμε ολοκληρώστε την εγγραφή σας μέσω της γραμματείας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης γίνεται μόνο μέσα από τη σελίδα μετάδοσης του Livemedia και του HCS WebTv.

  

 

 Δείτε εδώ το ηλεκτρονικό πρόγραμμα και δημιουργήστε το προσωπικό σας πρόγραμμα παρακολούθησης. Επιπλέον, αξιολογήστε και γράψτε προσωπικά memo για τα sessions και τις ομιλίες.

  

 Επισκεφθείτε τη νέα ιστοσελίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας www.hcs.gr

 
Sort by Date | Views
1.083
809