20/10/2017 38ο Πανελλήνιο Επετειακό Συνέδριο | ΕΚΕ | I. Κουτάγιαρ, Κ. Μασούρα | Σχολιασμός

Share

1,432,837 total
8,991 live
1,121 video
768,159 photo
Views:

08:30–11:00 Α΄ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE A΄
Από το Α ως το Ω: Προληπτική Καρδιολογία
Πρόεδροι: Σ. Λυμπέρη (Αθήνα), Δ. Μαντζουράτος
(Αθήνα)
From A to Z: Preventive Cardiology
Chairpersons: S. Lymperi (Athens), D. Mantzouratos
(Athens)
Οικογενής δυσλιπιδαιμία. Τι πρέπει να γνωρίζουμε –
Λ. Ραλλίδης (Αθήνα)
Familial dyslipidemia: What we should know –
L. Rallidis (Athens)
Θεραπεία της δυσλιπιδαιμίας: Tips and tricks -
X. Παναγούλης (Aθήνα)
Treating dyslipidemia: Tips and tricks -
C. Panagoulis (Athens)
Διακοπή του καπνίσματος: Tips and tricks –
Α. Φλώρου (Αθήνα)
Smoking cessation: Tips and tricks – A. Florou (Athens)
Άσκηση και καρδιά - Β. Γιαννακοπούλου (Αθήνα)
Exercise and the heart - V. Giannakopoulou (Athens)
Αλλεργία και καρδιά - Ε. Στεφανάκη (Ιωάννινα)
Allergies and the heart - E. Stefanaki (Ioannina)
Σχολιαστές: I. Κουτάγιαρ (Αθήνα), Κ. Μασούρα (Αθήνα)
Panelists: I. Koutagiar (Athens), Κ. Masoura (Athens)
Συζήτηση / Discussion

Παρακολουθήστε live και on demand το 38ο Πανελλήνιο Επετειακό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 19-21 Οκτωβρίου 2017, στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα.

 Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

 Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 Για να λάβετε barcode και να καταμετρηθεί ο χρόνος παρακολούθησης σας, παρακαλούμε ολοκληρώστε την εγγραφή σας μέσω της γραμματείας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης γίνεται μόνο μέσα από τη σελίδα μετάδοσης του Livemedia και του HCS WebTv.

  

 

 Δείτε εδώ το ηλεκτρονικό πρόγραμμα και δημιουργήστε το προσωπικό σας πρόγραμμα παρακολούθησης. Επιπλέον, αξιολογήστε και γράψτε προσωπικά memo για τα sessions και τις ομιλίες.

  

 Επισκεφθείτε τη νέα ιστοσελίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας www.hcs.gr

 
Sort by Date | Views
1.048
772