20/10/2017 38ο Πανελλήνιο Επετειακό Συνέδριο | ΕΚΕ | Π.Νικολάου | 29. Διερεύνηση του ρόλου της GSK3β στην βλάβη ισχαιμίας και επαναιμάτωσης και της συσχέτισής της με τον mPTP in vivo με τη χρήση νέων εκλεκτικών αναστολέων παραγώγων ινδιρουμπίνης.

 

Share

1,428,971 total
8,991 live
1,268 video
766,066 photo
Views:

09:00-10:00 Βασική έρευνα
Πρόεδροι: Α.ΘΕΟΠΙΣΤΟΥ,Ν.ΜΑΜΑΛΗΣ
09:00-09:10 29. Διερεύνηση του ρόλου της GSK3β στην βλάβη ισχαιμίας και επαναιμάτωσης και της συσχέτισής της με τον mPTP in vivo με τη χρήση νέων εκλεκτικών αναστολέων παραγώγων ινδιρουμπίνης.
Π.Νικολάου


Παρακολουθήστε live και on demand το 38ο Πανελλήνιο Επετειακό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 19-21 Οκτωβρίου 2017, στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα.

 Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

 Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 Για να λάβετε barcode και να καταμετρηθεί ο χρόνος παρακολούθησης σας, παρακαλούμε ολοκληρώστε την εγγραφή σας μέσω της γραμματείας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.Η καταμέτρηση του χρόνου παρακολούθησης γίνεται μόνο μέσα από τη σελίδα μετάδοσης του Livemedia και του HCS WebTv.

  

 

 Δείτε εδώ το ηλεκτρονικό πρόγραμμα και δημιουργήστε το προσωπικό σας πρόγραμμα παρακολούθησης. Επιπλέον, αξιολογήστε και γράψτε προσωπικά memo για τα sessions και τις ομιλίες.

  

 Επισκεφθείτε τη νέα ιστοσελίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας www.hcs.gr

 
Sort by Date | Views
1.042
770