17/02/2017 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2017 | J.Brguljan | Prehypertension — a stage to think about

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα |

I hereby declare that I am a medical professional  

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

846,901 total
5,978 live
661 video
424,920 photo
Views:

ΜΑΙΣΤΡΟΣ Β | 13:00-13:30 Διάλεξη
Πρόεδροι: Δ.Παπαδόπουλος
13:00-13:30 Prehypertension — a stage to think about
J.Brguljan


 
Sort by Date | Views
Παρακολουθήστε Ζωντανά & On Demand τα Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2017 της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθούν στις 16-18 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο The Met, στη Θεσσαλονίκη.

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Για το ηλεκτρονικό πρόγραμμα πατήστε εδώ.