17/02/2017 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2017 | Ι.Χλωρογιάννης | Η ολική αρτηριακή επαναιμάτωση του μυοκαρδίου ανάμεσα στις μελέτες και απέναντι στην αγγειοπλαστική

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα |

I hereby declare that I am a medical professional  

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

1,046,461 total
5,978 live
1,017 video
526,142 photo
Views:

ΣΙΡΟΚΟ | 10:30-11:00 Αντιπαράθεση: Στεφανιαία νόσος
Πρόεδροι: Σ.Πράπας,Γ.Σιάνος
10:30-10:45 Η ολική αρτηριακή επαναιμάτωση του μυοκαρδίου ανάμεσα στις μελέτες και απέναντι στην αγγειοπλαστική
Ι.Χλωρογιάννης
10:45-11:00 Η διαδερμική αγγειοπλαστική ανάμεσα στις μελέτες και απέναντι στις επεμβάσεις ολικής αρτηριακής επαναιμάτωσης του μυοκαρδίου
Ι.Ιακώβου
Σχολιαστές: Γ.Σταυρίδης,Κ.Αναστασιάδης,Ι.Κανακάκης


Παρακολουθήστε Ζωντανά & On Demand τα Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2017 της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθούν στις 16-18 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο The Met, στη Θεσσαλονίκη.

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Για το ηλεκτρονικό πρόγραμμα πατήστε εδώ.
 
Sort by Date | Views