16/02/2017 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2017 | Δ.Δημητριάδης | Βιοαποροφούμενα ικριώματα. Που βρισκόμαστε

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα |

I hereby declare that I am a medical professional  

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

962,976 total
5,978 live
882 video
486,433 photo
Views:

ΜΑΪΣΤΡΟΣ Α | 18:30-19:30 Ζ’ Στρογγυλό Τραπέζι
Πρόεδροι: Χ.Ολύμπιος,Γ.Σιάνος
18:30-18:40 Θεώρηση της βιοαπορροφήσιμης τεχνολογίας
Δ.Συρσελούδης
18:40-18:50 Βιοαποροφούμενα ικριώματα. Που βρισκόμαστε
Δ.Δημητριάδης
18:50-19:00 CT FFR
Γ.Τρανταλής
19:00-19:10 Φαρμακοεκλυόμενα μπαλόνια
Ι.Τσιαφούτης
19:10-19:20 Ενδοστεφανιαία απεικόνιση
Φ.Κολοκάθης
19:20-19:30 Συζήτηση


 
Sort by Date | Views
Παρακολουθήστε Ζωντανά & On Demand τα Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2017 της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθούν στις 16-18 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο The Met, στη Θεσσαλονίκη.

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Για το ηλεκτρονικό πρόγραμμα πατήστε εδώ.