16/02/2017 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2017 | Φ.Λαζαρίδου - Ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας σε ασθενή με διάταση της ανιούσας αορτής: κριτήρια επιλογής του χρόνου και του είδους της επέμβασης

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα |

I hereby declare that I am a medical professional  

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

929,187 total
5,978 live
1,251 video
469,305 photo
Views:

ΖΕΦΥΡΟΣ | 16:00-17:00 Δ’ Στρογγυλό Τραπέζι
Πρόεδροι: Π.Δάρδας,Π.Τόσιος
16:00-16:15 Δίπτυχη αορτική βαλβίδα με συνοδό αορτοπάθεια: υπόστρωμα, κίνδυνοι και αντιμετώπιση
Β.Σαχπεκίδης
16:15-16:30 Ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας σε ασθενή με διάταση της ανιούσας αορτής: κριτήρια επιλογής του χρόνου και του είδους της επέμβασης
Φ.Λαζαρίδου
16:30-16:45 Χειρουργική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας: πέρα από τις κλασικές επιλογές
Β.Λόζος
16:45-17:00 Σχολιασμός και συζήτηση
Π.Γιαννακοπούλου,Ε.Χαμόδρακα,Χ.Καντσός


 
Sort by Date | Views
Παρακολουθήστε Ζωντανά & On Demand τα Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2017 της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθούν στις 16-18 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο The Met, στη Θεσσαλονίκη.

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Για το ηλεκτρονικό πρόγραμμα πατήστε εδώ.