16/02/2017 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2017 | Ι. Παληός - Ασθενής με προκάρδιο άλγος, θετική τροπονίνη αλλά φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα |

I hereby declare that I am a medical professional  

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

1,087,930 total
5,978 live
4,563 video
549,238 photo
Views:

ΣΙΡΟΚΟ | 11:30–13:00
Β’ Στρογγυλό Τραπέζι
Οι απεικονιστικές τεχνικές στη διερεύνηση κλινικών σεναρίων
Πρόεδροι:
Γ. Αθανασόπουλος
(Αθήνα),
Θ. Καραμήτσος
(Θεσσαλονίκη)
Ασθενής με στεφανιαία νόσο και επηρεασμένη λειτουργικότητα της αριστερής
κοιλίας

Γ. Ρουσσάκης
(Αθήνα)
Aθλητής με εκτακτοσυστολική κοιλιακή αρρυθμία

Κ. Τσοβόλας
(Αθήνα)
Ασθενής με υπερτροφία της αριστερής κοιλίας

Μ. Καλαντζή
(Αθήνα)
Ασθενής με προκάρδιο άλγος, θετική τροπονίνη αλλά φυσιολογικά στεφανιαία
αγγεία —
Ι. Παληός
(Αθήνα)

Παρακολουθήστε Ζωντανά & On Demand τα Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2017 της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθούν στις 16-18 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο The Met, στη Θεσσαλονίκη.

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Για το ηλεκτρονικό πρόγραμμα πατήστε εδώ.
 
Sort by Date | Views