21/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Ε. Ηλιοδρομίτης | Η φλεγμονή ως θεραπευτικός στόχος στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

978,255 total
6,149 live
928 video
435,737 photo
Views:

13:20-14:00 ΔΙAΛΕΞΕΙΣ / LECTURES
Πρόεδροι: Σ. Ζόμπολος (Καλαμάτα), Κ. Καρύδης (Αθήνα)
Chairpersons: S. Zombolos (Kalamata), K. Karydis (Athens)
Η φλεγμονή ως θεραπευτικός στόχος στο οξύ έμφραγμα
του μυοκαρδίου – Ε. Ηλιοδρομίτης (Αθήνα)
Inflammation as a therapeutic target in acute myocardial
infraction – E. Iliodromitis (Athens)
Εξειδικευμένα αντίδοτα των DOACs. Νεότερα δεδομένα –
Α. Τσελέπης (Ιωάννινα)
Special antidotesof DOACs. New data – A. Tselepis (Ioannina)

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views