21/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Θ. Μαούνης | Πότε στέλνω τον ασθενή μου για κατάλυση υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας;

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

946,019 total
6,149 live
2,217 video
419,183 photo
Views:

ΟΛΥΜΠΙΑ | 12:00-13:30 Β’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE B’
Ηλεκτροφυσιολογία
Πρόεδροι: Σ. Δευτεραίος (Αθήνα), Μ. Εφραιμίδης (Αθήνα)
Electrophysiology
Chairpersons: S. Defteraios (Athens), M. Efraimidis (Athens)
12:00-12:15 Πότε στέλνω τον ασθενή μου για κατάλυση εμφανούς
προδιέγερσης; – Ε. Καλλέργης (Κρήτη)
When is it appropriate to refer my patient with overt
pre-excitation for ablation? – E. Kallergis (Crete)
12:15-12:30 Πότε στέλνω τον ασθενή μου για κατάλυση υπερκοιλιακής
ταχυκαρδίας; – Θ. Μαούνης (Αθήνα)
When is it appropriate to refer my patient with supra
ventricular tachycardia for ablation? – Th. Maounis (Athens)
12:30-12:45 Πότε στέλνω τον ασθενή μου για κατάλυση κολπικής
μαρμαρυγής; – Χ. Κοσσυβάκης (Αθήνα)
When is it appropriate to refer my patient with atrial
fibrillation for ablation – Ch. Kossyvakis (Athens)
12:45-13:00 Πότε στέλνω τον ασθενή μου για κατάλυση εκτάκτων
κοιλιακών συστολών; – Ν. Φραγκάκης (Θεσσαλονίκη)
When is it appropriate to refer my patient with premature
ventricular extrasystoles for ablation – N. Fragkakis
(Thessaloniki)
13:00-13:15 Πότε στέλνω τον ασθενή μου για κατάλυση κοιλιακής
ταχυκαρδίας; – Δ. Τσιαχρής (Αθήνα)
When is it appropriate to refer my patient with ventricular
tachycardia for ablation? – D. Tsiachris (Athens)
13:15-13:20 Συζήτηση / Discussion

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views