21/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Σ. Κουρούκλης | Αμφικοιλιακός απινιδωτής σε ασθενή με διατατική μυοκαρδιοπάθεια

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

977,994 total
6,149 live
1,301 video
435,576 photo
Views:

ΒΕΡΓΙΝΑ | 08:30-09:30 Α’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE A’
Παρουσίαση περιστατικών στα οποία ο προγραμματισμός
εμφυτεύσιμης συσκευής διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο
Πρόεδροι: Π. Δηλαβέρης (Αθήνα), Ε. Λιβάνης (Αθήνα)
Case reports where programming of implanted devices
played an important role
Chairpersons: P. Dilaveris (Athens), E. Livanis (Athens)

08:30-08:45 Παροδική διαταραχή κολποκοιλιακής αγωγής και διπλοεστιακός βηματοδότης – Θ. Μεσίσκλη (Αθήνα)
Temporary atrioventricular conduction defect and dual-chamber pacemaker – Th. Mesiklis (Athens)

08:45-09:00 Μονοεστιακός απινιδωτής σε ασθενή με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια – Π. Κοραντζόπουλος (Ιωάννινα)
Single-chamber defibrillator in patient with hypertrophic cardiomyopathy – P. Koratzopoulos (Ioannina)

09:00-09:15 Αμφικοιλιακός απινιδωτής σε ασθενή με διατατική μυοκαρδιοπάθεια – Σ. Κουρούκλης (Αθήνα)
Biventricular defibrillator in patient with dilatedcardiomyopathy – S. Kourouklis (Athens)

09:15-09:30 Συζήτηση / DiscussionB

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views