22/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Χ. Χρυσοχόου | Στην καρδιακή ανεπάρκεια

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

787,890 total
6,149 live
922 video
345,740 photo
Views:

ΙΛΙΣΣΟΣ | 17:30-18:30 Δ’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE D’
Μεγάλες κλινικές μελέτες του 2016
Πρόεδροι: Α. Γ. Μανώλης (Αθήνα), Π. Νταβλούρος (Πάτρα)
Large clinical studies in 2016
Chairpersons: A.G. Manolis (Athens), P. Davlouros (Patra)

17:30-17:45 Στην προληπτική Καρδιολογία – Β. Γιαννακοπούλου (Αθήνα)
In preventive Cardiology – B. Gianakopoulou (Athens)

17:45-18:00 Στην καρδιακή ανεπάρκεια – Χ. Χρυσοχόου (Αθήνα)
In heart failure – Ch. Crysochoou (Athens)

18:00-18:15 Στην επεμβατική Καρδιολογία – Κ. Κωστόπουλος (Αθήνα)
In interventional Cardiology – K. Kostopoulos (Athens)

18:15-18:30 Στην ηλεκτροφυσιολογία – Ε. Σημαντηράκης (Κρήτη)
In electrophysiology – E. Simantirakis (Crete)

 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.