22/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Ε. Καστρίτης | Πρωτοπαθής αμυλοείδωση καρδιάς

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

761,130 total
6,149 live
1,656 video
332,905 photo
Views:

ΒΕΡΓΙΝΑ | 17:00-18:00 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES
Πρόεδροι: Ι. Βλασερός (Αθήνα), Ε. Παπαστεριάδης (Αθήνα)
Chairpersons: I. Vlasseros (Athens), E. Papasteriadis (Athens)

Νεότερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών – Σ. Τουμανίδης (Αθήνα)
Recent developments in the treatment of valvular heart disease – S. Toumanidis (Athens)

Πρωτοπαθής αμυλοείδωση καρδιάς – Ε. Καστρίτης (Αθήνα)
Primary heart amyloidosis – E. Kastritis (Athens)

Η θρόμβωση ως μηχανισμός τη φυσικής ανοσίας – Δ. Στάκος (Αλεξανδρούπολη)
Thrombosis as a mechanism of innate immunity – D. Stakos (Alexandroupolis)

 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.