22/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Δ. Αλεξόπουλος | Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή στον εμφραγματία ασθενή πέραν του έτου

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

941,172 total
6,149 live
824 video
416,378 photo
Views:

ΙΛΙΣΣΟΣ | 16:30-17:30 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES
Πρόεδροι: Θ. Κωλέττης (Ιωάννινα), Μ. Κυριακίδης (Αθήνα)
Chairpersons: Th. Kolettis (Ioannina), M. Kyriakidis (Athens)

Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή στον εμφραγματία ασθενή πέραν
του έτους – Δ. Αλεξόπουλος (Αθήνα)
Antiplatelet treatment in the post-infarct patient beyond
12 months – D. Alexopoulos (Athens)

Σύγχρονη Αντιμετώπιση της δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας –
Σ. Κωνσταντινίδης (Αλεξανδρούπολη)
Modern assessment of right heart failure –
S. Konstantinidis (Alexandroupolis)

Επιλέγοντας την πυρηνική Καρδιολογία από τις συνιστώσες
της καρδιακής απεικόνισης με κριτήριο την καταλληλότητα
κλινικής αξιοποίησης – Ι. Βασιλειάδης (Αθήνα)
Choosing nuclear Cardiology of the components of cardiac
imaging with the most suitably clinical criterion recovery –
I. Vasileiadis (Athens)

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views