22/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Π. Βασιλείου | Οξεία και υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

978,150 total
6,149 live
1,119 video
435,666 photo
Views:

ΒΕΡΓΙΝΑ | 14:00-15:00 Γ’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE C’
Ειδικά νοσήματα μυοκαρδίου
Πρόεδροι: Α. Αντωνίου (Αθήνα), Γ. Λάζαρος (Αθήνα)
Special diseases of myocardium
Chairpersons: A. Antoniou (Athens), G. Lazaros (Athens)

14:00-14:15 Οξεία και υποτροπιάζουσα μυοκαρδίτιδα – Δ. Κωνσταντινίδης (Αθήνα)
Acute and recurrent myocarditis – D. Konstantinidis (Athens)

14:15-14:30 Οξεία και υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα – Π. Βασιλείου (Αθήνα)
Acute and recurrent pericarditis – P. Vasileiou (Athens)

14:30-14:45 Μυοκαρδιοπάθεια Takotsubo. Ένα υποεκτιμημένο καρδιακό νόσημα – Δ. Κλέττας (Αθήνα)
Myocardiopathy Takotsubo. An underestimated heart disease. – D. Klettas (Athens)

14:45-15:00 Συζήτηση / Discussion

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views