22/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Ι. Λεκάκης | Ενδοθηλιακός γλυκοκάλυκας. Ένας εκκολαπτόμενος στόχος της προληπτικής Kαρδιολογίας;

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

978,546 total
6,149 live
1,220 video
435,889 photo
Views:

ΟΛΥΜΠΙΑ | 14:15-15:00 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES

Πρόεδροι: Λ. Ανθόπουλος (Αθήνα), B. Bασιλικός (Θεσσαλονίκη)
Chaiperson: L. Anthopoulos (Athens), V. Vasilikos (Thessaloniki)

Ενδοθηλιακός γλυκοκάλυκας. Ένας εκκολαπτόμενος στόχος
της προληπτικής Kαρδιολογίας; – Ι. Λεκάκης (Αθήνα)
Endothelial glycocalyx. A target of preventive Cardiology –
I. Lekakis (Athens)

Καρδιακή ανεπάρκεια. Τί πρέπει να αλλάξει; –
Γ. Φιλιππάτος (Αθήνα)
Heart failure. What should be changed? – G. Filippatos (Athens)

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views