22/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Q & A | Ηλεκτροφυσιολογία – Εφιαλτικές καταστάσεις για τον Ηλεκτροφυσιολόγο

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

787,653 total
6,149 live
844 video
345,613 photo
Views:

ΙΛΙΣΣΟΣ | 13:30-14:30 Γ’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE C’
Ηλεκτροφυσιολογία – Εφιαλτικές καταστάσεις
για τον Ηλεκτροφυσιολόγο
Πρόεδροι: Γ. Θεοδωράκης (Αθήνα), Α. Κατσίβας (Αθήνα)
Electrophysiology – Nightmare scenarios
for an electrophysiologist
Chairpersons: G. Theodorakis (Athens), A. Katsivas (Athens)

13:30-13:40 Δυσκολίες στην εμφύτευση βηματοδότη – Ι. Σκιαδάς (Αθήνα)
Difficulties in pacemaker implantation – I. Skiadas (Athens)

13:40-13:50 Δυσκολίες στην εμφύτευση αμφικοιλιακού συστήματος –
Ε. Κανουπάκης (Κρήτη)
Difficulties in implanting a biventricular system –
E. Kanoupakis (Crete)

13:50-14:00 Δυσκολίες στην εκφύτευση/αφαίρεση ηλεκτροδίων –
Σ. Σιδερής (Αθήνα)
Difficulties in explanting electrodes – S. Sideris (Athens)

14:00-14:15 Δυσκολίες στη διαφραγματοστομία – Κ. Λέτσας (Αθήνα)
Difficulties in transeptal puncture – K. Letsas (Athens)

14:15-14:30 Συζήτηση / Discussion

 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.