20/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Γ. Μπακώσης | Κλινική εικόνα και ενδονοσοκομειακή αντιμετώπιση  της καρδιακής ανεπάρκειας με ενδιάμεσου εύρους  κλάσμα εξώθησης

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

787,427 total
6,149 live
773 video
345,488 photo
Views:

ΟΛΥΜΠΙΑ | 16:30-16:45 ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE

Τι νεότερο στην καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο
κλάσμα εξωθήσεως – Α. Δούρας (Λάρισα)
What's new in heart failure with preserved ejection fraction
– A. Douras (Larissa)

Παρουσίαση 6 περιλήψεων / Presentation of 6 abstracts

29 / H xρήση ανταγωνιστών υποδοχέων αλδοστερόνης
κατά την εισαγωγή και η ενδονοσοκομειακή έκβαση
σε νοσηλευόμενους ασθενείς με οξεία καρδιακή
ανεπάρκεια
Γ. Μπακώσης, Β. Μπιστόλα, Ι. Παρίσης, Π. Σιμιτζής,
Δ. Φαρμάκης, Ι. Οικονομίδης, Σ. Κατσάνος, Δ. Μπίρμπα,
A. Mebazaa, F. Follath, Ι. Λεκάκης
Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ,
Β' Καρδιολογική Κλινική, Αθήνα

30 / Η ποσοτικοποίηση του όγκου του επικαρδιακού
λίπους με αξονική τομογραφία στην οξεία περικαρδίτιδα:
προγνωστικές και θεραπευτικές προεκτάσεις
Α. Σ. Αντωνόπουλος, Γ. Λάζαρος, Ε. Κ. Οικονόμου,
Π. Βασιλείου, Ε. Οικονόμου, Ε. Στρουμπούλη, Α. Καραβίδας,
Χ. Αντωνιάδης, Δ. Τούσουλης
Ιπποκράτειο Πανεπιστημιακή Γενικό Νοσοκομείο,
Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Αθήνα

31 / Βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πρόγνωση
Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου ανάλογα με τη βαρύτητα
της νόσου: επιδημιολογική μελέτη Hellenic Heart
Failure study
Μ. Κούβαρη, Χ. Χρυσοχόου, Π. Αγγελόπουλος, Χ. Κόσυφα,
Λ. Καλογήρου, Κ. Παρασκευά, Ι. Κοτσιοπούλου–Χαρίτου,
Μ. Κωνσταντοπούλου, Χ. Γερασιμάτου, Σ. Ιωσηφίδης,
Α. Φιλίππου, Ε. Τσιάμης, Δ. Τούσουλης.
Ιπποκράτειο Πανεπιστημιακή Γενικό Νοσοκομείο,
Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Αθήνα

32 / Διαφορές στα κλινικά χαρακτηριστικά και στις
συννοσηρότητες σε σχέση με το φύλο σε ηλικιωμένους
νοσηλευόμενους με καρδιακή ανεπάρκεια
Ε. Φουκαράκης, Ε. Ρογδάκης, Μ. Πιταροκοίλης,
Π. Τζωρτζάκης, Γ. Γιάννιας, Θ. Δερμιτζάκη, Ε.
Λαμπρογιαννάκης, Γ. Γαρίδας, Π. Καφαράκης, Α.
Δερμιτζάκης
Βενιζέλειο Πανάνειο Γενικό Νοσοκομείο, Καρδιολογική
Κλινική, Κρήτη

33 / Προστατευτική δράση της Μεσογειακής Διατροφής
στην πρόγνωση Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου σε
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια διατηρημένου
κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας:
επιδημιολογική μελέτη Hellenic Heart Failure study
Μ. Κούβαρη, Χ. Χρυσοχόου, Π. Αγγελόπουλος, Χ. Κόσυφα,
Σ. Ιωσηφίδης, Α. Φιλίππου, Κ. Παρασκευά, Λ. Καλογήρου,
Μ. Κωνσταντοπούλου, Χ. Γερασιμάτου,
Ι. Κοτσιοπούλου-Χαρίτου, Ε. Τσιάμης, Δ. Τούσουλης.
Ιπποκράτειο Πανεπιστημιακή Γενικό Νοσοκομείο,
Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Αθήνα

 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.