22/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Ι. Παρασκευαΐδης | Απεικόνιση στην καρδιακή ανεπάρκεια

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

881,829 total
6,149 live
945 video
386,663 photo
Views:

ΟΛΥΜΠΙΑ | 12:00-13:15 Β’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE B’
Κοινή συνεδρίαση ΕΚΕ/ESC: Ευρωπαϊκές
Κατευθυντήριες Οδηγίες

Πρόεδροι: Κ. Τσιούφης (Αθήνα), Γ. Φιλιππάτος (Αθήνα)
Joint session HCS/ESC: European guidelines
Chairpersons: K. Tsioufis (Athens), G. Filipatos (Athens)

12:00-12:15 Οι νέες ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες 2016 για
την κολπική μαρμαρυγή: Αμφισβητήσεις για τα σχήματα
διαστρωμάτωσης κινδύνου – Αν. Μανώλης (Αθήνα)
New 2016 ESC AF Guidelines: Controversies in Risk
Stratification Schemes – An. Manolis (Athens)

12:15-12:30 Καρδιονεφρικό σύνδρομο – L. Ruilope (Spain)
Cardio renal syndrome – L. Ruilope (Spain)

12:30-12:45 Καρδιαγγειακή πρόληψη – Δ. Ρίχτερ (Αθήνα)
Cardiovascular prevention – D. Richter (Athens)

12:45-13:00 Απεικόνιση στην καρδιακή ανεπάρκεια - Ι. Παρασκευαΐδης (Αθήνα) Imaging in heart failure - I. Paraskevaidis

 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.