20/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Θ. Καραμήτσος | Εκτίμηση της δεξιάς κοιλίας με μαγνητική τομογραφία καρδιάς

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

950,224 total
6,149 live
1,992 video
420,845 photo
Views:

ΒΕΡΓΙΝΑ | 16:00-17:30 Α’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE A’
Απεικονιστικές τεχνικές
Πρόεδροι: K. Αναγνωστόπουλος (Αθήνα), Δ. Κετίκογλου
(Θεσσαλονίκη)
Imaging techniques
Chairpersons: K. Anagnostopoulos (Athens), D. Ketikoglou
(Thessaloniki)

16:00-16:15 Αθλητική καρδιά και προηγμένη καρδιαγγειακή απεικόνιση –
Κ. Τσοβόλας (Αθήνα)
Athletes’ heart and advanced cardiovascular imaging –
K. Tsovolas (Athens)

16:15-16:30 Εκτίμηση της δεξιάς κοιλίας με μαγνητική τομογραφία
καρδιάς – Θ. Καραμήτσος (Θεσσαλονίκη)
Evaluation of right ventricle with MRI –
Th. Karamitsos (Thessaloniki)

16:30-16:45 Έχει θέση η μαγνητική τομογραφία καρδιάς στην εκτίμηση
των ασθενών με βαλβιδοπάθειες; – Ν. Αλεξόπουλος (Αθήνα)
Is MRI valuable in assessing patients with valvular disease?
– N. Alexopoulos (Athens)

16:45-17:00 Αξονική στεφανιογραφία – εφαρμογές και περιορισμοί –
Σ. Κυρζόπουλος (Αθήνα)
CT coronary angiography – applications and restrictions –
S. Kyrzopoulos (Athens)

17:00-17:15 Καρδιαγγειακή απεικόνιση σε ογκολογικούς ασθενείς:
εφαρμογές και προοπτικές – Γ. Ρουσσάκης (Αθήνα)
Cardiovascular imaging in oncology patients – applications
and perspectives – G. Roussakis (Athens)

17:15-17:30 MRI: συμβατές εμφυτεύσιμες συσκευές.
Πολυτέλεια ή αναγκαιότητα – Σ. Μαυρογένη (Αθήνα)
MRI: compatible implantable devices. Luxury or necessity?
– S. Mavrogeni (Athens)

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views