22/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | S.D. Solomon | Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης: Μια παρεξηγημένη ασθένεια σε αναζήτηση μιας θεραπείας

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

788,908 total
6,149 live
764 video
346,248 photo
Views:

ΟΛΥΜΠΙΑ | 11:30-12:00 ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE

Πρόεδρος: Γ. Φιλιππάτος (Αθήνα) / Chairman: G. Filippatos
(Athens)

Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης:
Μια παρεξηγημένη ασθένεια σε αναζήτηση μιας θεραπείας –
S.D. Solomon (USA)
Heart failure with preserved ejection fraction: A misunderstood
disease in search of a therapy – S.D. Solomon (USA)

 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.