22/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Κ. Δημητριάδης | Τί πρέπει να προσέχει ο Καρδιολόγος σε ασθενείς με νόσο του Parkinson

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

761,488 total
6,149 live
807 video
333,059 photo
Views:

ΙΛΙΣΣΟΣ | 09:00-10:00 Α’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE A’
Καρδιά και εγκέφαλος
Πρόεδροι: Κ. Βέμμος (Αθήνα), Κ. Σπέγγος (Αθήνα)
Heart and brain
Chairpersons: K. Vemmos (Athens), K. Spegos (Athens)

09:00-09:10 Νόσος καρωτίδων σε ασυμπτωματικούς ασθενείς –
Α. Ανδρουλάκης (Αθήνα)
Carotid disease in asymptomatic patients –
A. Androulakis (Athens)

09:10-09:20 Διαγνωστική προσέγγιση ισχαιμικού αγγειακού
εγκεφαλικού επεισοδίου – Γ. Τσιβγούλης (Αθήνα)
Diagnostic approach to an ischemic stroke –
G. Tsibgoulis (Athens)

09:20-09:30 Κρυπτογεννή εγκεφαλικά επεισόδια – Ε. Μανιός (Αθήνα)
Cryptogenic strokes – E. Manios (Athens)

09:30-9:45 Τί πρέπει να προσέχει ο Καρδιολόγος σε ασθενείς με νόσο
του Parkinson – Κ. Δημητριάδης (Αθήνα)
What should the Cardiologist look for in patients with
Parkinson’s disease – K. Demetriadis (Athens)

09:45-10:00 Συζητηση / Discussion

 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.