22/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Κ. Σταματελόπουλος | Θεραπευτικοί χειρισμοί υπέρτασης σε οξύ ΑΕΕ

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

815,891 total
6,149 live
733 video
358,639 photo
Views:

ΟΛΥΜΠΙΑ | 09:30-11:00 Α’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE A’
Αρτηριακή υπέρταση
Πρόεδροι: Ν. Ζακόπουλος (Αθήνα), Π. Τούτουζας (Αθήνα)
Arterial hypertension
Chairpersons: N. Zakopoulos (Athens), P. Toutouzas (Athens)

09:30-09:45 Αντιμετώπιση υπέρτασης στο τμήμα επειγόντων
περιστατικών – Δ. Παπαδόπουλος (Αθήνα)
Treating hypertension in the ER –
D. Papadopoulos (Athens)

09:45-10:00 Θεραπευτικοί χειρισμοί υπέρτασης σε οξύ ΑΕΕ –
Κ. Σταματελόπουλος (Αθήνα)
Management of hypertension in acute stroke –
K. Stamatelopoulos (Athens)

10:00-10:15 Υπολειπόμενος καρδιαγγειακός κίνδυνος στη θεραπευόμενη
υπέρταση: κλινική σημασία – Ε. Μιχαλοπούλου (Αθήνα)
Residual cardiovascular risk in treated hypertension:
clinical significance – E. Mihalopoulou (Athens)

10:15-10:30 Ένα έτος μετά-SPRINT: άλλαξε κάτι στην κριτική και στην
κλινική πράξη; – Γ. Στεργίου (Αθήνα)
One year after SPRINT: has anything changed in the debate
or clinical practice? – G. Stergiou (Athens)

10:30-10:45 Ανεπιθύμητες ενέργειες αντιϋπερτασικής αγωγής:
σχετίζονται με τα επίπεδα μείωσης της αρτηριακής πίεσης; –
Κ. Θωμόπουλος (Αθήνα)
Adverse events in antihypertensive treatment: is there
any correlation to blood pressure reduction levels? –
K. Thomopoulos (Athens)

 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.