22/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Α. Κωστοπούλου | Πότε εμφυτεύω απινιδωτή σε ασθενή με καναλοπάθεια

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

881,879 total
6,149 live
1,051 video
386,675 photo
Views:

ΒΕΡΓΙΝΑ | 08:30-09:30 Α’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE A’
Απινιδωτές
Πρόεδροι: Γ. Ανδρικόπουλος (Αθήνα), Κ. Γκατζούλης (Αθήνα)
Ablations
Chairpersons: G. Andrikopoulos (Athens), K. Gatzoulis
(Athens)

08:30-08:40 Πότε εμφυτεύω απινιδωτή σε ασθενή με ισχαιμική καρδιοπάθεια – Σ. Ξυδώνας (Αθήνα)
When to implant a defibrillator in a patient with ischemic heart disease – S. Xydonas (Athens)

08:40-08:50 Πότε εμφυτεύω απινιδωτή σε ασθενή με διατατική/ υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια – Π. Ιωαννίδης (Θεσσαλονίκη)
When to implant a defibrillator in a patient with dilated/ hypertrophic cardiomyopathy – P. Ioannidis (Thessaloniki)

08:50-09:00 Πότε εμφυτεύω απινιδωτή σε ασθενή με συγγενή καρδιοπάθεια – Γ. Πούλος (Αθήνα)
When to implant a defibrillator in a patient with congenital heart disease – G. Poulos (Athens)

09:00-09:15 Πότε εμφυτεύω απινιδωτή σε ασθενή με καναλοπάθεια - Α. Κωστοπούλου (Αθήνα)
When to implant a defibrillator in a patient with channelopathy – A. Costopoulou (Athens)

09:15-09:30 Συζήτηση / Discussion

 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.