22/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Χ. Παρίσης | Ανακοπή σε σχολικό περιβάλλον. ΚΑΡΠΑ από παιδιά;

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

978,257 total
6,149 live
3,284 video
435,738 photo
Views:

ΟΛΥΜΠΙΑ | 08:30-09:30 WORKSHOP


Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σε συγκεκριμένους
χώρους. Πώς προλαμβάνεται και πώς αντιμετωπίζεται
Πρόεδροι: Γ. Λάτσιος (Αθήνα), Δ. Αβραμίδης (Αθήνα)
Cardiopulmonary revitalization in various countries.
How to prevent or to treat
Chairpersons: G. Latsios (Athens), D. Avramidis (Athens)

08:30-08:45 Ανακοπή σε σχολικό περιβάλλον. ΚΑΡΠΑ από παιδιά; –
Χ. Παρίσης (Λάρισα)
Cardiac arrest at school. Cardiopulmonary resuscitation by
children? – Ch. Parissis (Larissa)

08:45-09:00 Ανακοπή στην κολύμβηση / Ανακοπή εν πλω –
Α. Μαστροκωστόπουλος (Αθήνα)
Cardiac arrest during swimming / Cardiac arrest on a boat
– D.Avramidis (Athens)

09:00-09:15 Ανακοπή σε ογκολογικό τμήμα. Ηθικά και νομικά ζητήματα –
Αικ. Ρουμπή (Αθήνα)
Cardiac arrest in an oncology department.
Ethics and legal issues – Aik. Roumbi (Athens)

09:15-09:30 Ανακοπή κατά τη διάρκεια στεφανιογραφίας/
αγγειοπλαστικής – Αθ. Πατιαλιάκας (Κρήτη)
Cardiac arrest during coronary angiography –
A. Patialiakas (Crete)

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views