20/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Α. Ζιάκας | Διάρκεια διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής μετά από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

980,572 total
6,149 live
1,170 video
436,761 photo
Views:

ΙΛΙΣΣΟΣ | 16:00 -17:00  Ε’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE Ε’
Επεμβατική Καρδιολογία στη μνήμη του Σταμάτη Χρηστάκου
Πρόεδροι: Ε. Βαβουρανάκης (Αθήνα), E. Σκαλίδης (Κρήτη)
Interventional Cardiology
Chairpersons: E. Vavuranakis (Athens), E. Skalidis (Crete)
16:00 -16:10 Διάρκεια διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής μετά από οξύ
στεφανιαίο σύνδρομο – Α. Ζιάκας (Θεσσαλονίκη)
Duration of dual antiplatelet treatment following an acute
coronar y syndrome – A. Ziakas ( Thessaloniki)
16:10 -16:20 Περιστροφική αθηρεκτομή – Χ. Γραΐ δης (Θεσσαλονίκη)
Rotational atherotomy – Ch. Graidis ( Thessaloniki)
16:20 -16:30 Πώς διαχειρίζομαι τη σύμπλοκη στεφανιαία νόσο –
Η. Ελευθεριάδης (Αθήνα)
How to treat complex coronar y heart disease –
E. Eleftheriadis (Athens)
16:30 -16:40 Πώς διαχειρίζομαι το καρδιογενές shock – Α. Νταλιάνης (Αθήνα)
How to manage cardiogenic shock – A. Ntalianis (Athens)
16:40 -16:50 Πότε θα αποφύγω την κερκιδική προσπέλαση –
Ι. Τσιαφούτης (Αθήνα)
When radial access to be avoided – I. Tsiafoutis (Athens)
16:50 -17:00 Συζήτηση / Discussion

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views