21/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Β. Γουλιέλμος | Τριγλώχινα βαλβίδα: Όχι πια μια ξεχασμένη βαλβίδα!

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

976,537 total
6,149 live
1,103 video
434,662 photo
Views:

ΒΕΡΓΙΝΑ | 18:45-20:45 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / LECTURES
Σύγχρονη καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση των
βαλβιδοπαθειών
Πρόεδροι: Δ. Ηλιόπουλος (Αθήνα), Σ. Πράπας (Αθήνα),
Γ. Μάκος (Αθήνα)
Modern surgical treatment of valvular heart disease
Chairpersons: D. Eliopoulos (Athens), G. Makos (Athens)
S. Prapas (Athens)

18:45-19:05 Φιλανθρωπική καρδιοχειρουργική στις αναπτυσσόμενες
χώρες – Α. Καλαγκός (Αθήνα)
Charity heart surgery in developing countries –
A. Kalangos (Athens)

19:05-19:25 Τριγλώχινα βαλβίδα: Όχι πια μια ξεχασμένη βαλβίδα! –
Β. Γουλιέλμος (Θεσσαλονίκη)
Tricuspid valve: No longer a forgotten valve! –
V. Goulielmos (Thessaloniki)

19:25-19:45 Αντικατάσταση αορτικής ρίζας με διατήρηση της αορτικής
βαλβίδας – Κ. Πλέστης (ΗΠΑ)
Replacement of aortic root with preservation of the valve –
K. Plestis (USA)

19:45-20:05 Τι είναι και πώς πρέπει να αποφεύγεται η αναντιστοιχία
προσθετικής βαλβίδας και ασθενή – Π. Δεδεηλίας (Αθήνα)
What is and how to avoid prosthetic valve-patient
mismatch – P. Dedeilias (Athens)

20:05-20:25 Γιατί πρέπει ο Καρδιοχειρουργός να εκτελέσει
διακαθετηριακές επεμβάσεις στην αορτική και
στη μιτροειδή βαλβίδα; – Χ. Κωτούλας (Αθήνα)
Why should the cardiothoracic surgeon perform
transcatheter intervention in aortic and mitral valve? –
Ch. Kotoulas (Athens)

20:25-20:45 Συζήτηση / Discussion

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views