21/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | J. Papademetriou (USA) | Νέοι ορίζοντες στη βιοϊατρική έρευνα: πλατφόρμα μικρορροϊκών για τη δημιουργία νέου στοχευμένου φαρμάκου στην αντιμετώπιση της καρδιαγγειακής νόσου

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

789,560 total
6,149 live
624 video
346,549 photo
Views:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 19.30-20.45 Γενετική – Βασική Έρευνα
Πρόεδροι: Κ. Πάντος (Αθήνα), Α. Ποζιός (Αθήνα)
Genetic – Basic research
Chairpersons: K. Pantos (Athens), A. Pozios (Athens)

ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTUREΝέοι ορίζοντες στη βιοϊατρική έρευνα: πλατφόρμα μικρορροϊκών για τη δημιουργία νέου στοχευμένου φαρμάκου στην αντιμετώπιση της καρδιαγγειακής νόσου – J. Papademetriou (USA)

New frontiers in biomedical research: microfluidics platforms for drug targeting in cardiovascular disease – J. Papademetriou (USA)

Παρουσίαση 6 περιλήψεων / Presenting 6 abstracts 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.