21/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Λ. Μιχάλης | Πώς θα οργανωθεί το ενιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ώστε να προετοιμαστούν οι Ειδικευόμενοι για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιολογίας

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

980,536 total
6,149 live
832 video
436,733 photo
Views:

ΒΕΡΓΙΝΑ | 17:45-18:45 Δ’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE D’
Εκπαίδευση στην Καρδιολογία στο πλαίσιο
της ευρωπαϊκής εναρμόνισης
Πρόεδροι: Ι. Βασιλειάδης (Αθήνα), Λ. Μιχάλης (Ιωάννινα),
Α. Παπανικολάου (Αθήνα)
Education in Cardiology towards a European
harmonization
Chairpersons: I. Vasileiadis (Athens), L. Michalis
(Ioannina), A. Papanikolaou (Athens)

17:45-18:00 Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Καρδιολογίας:
πώς αξιολογούνται οι ικανότητες – J. Hall (UK)
Cardiology Training in Europe:
assessing standards – J. Hall (UK)

18:00-18:15 Πώς θα οργανωθεί το ενιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ώστε
να προετοιμαστούν οι Ειδικευόμενοι για τη συμμετοχή τους
στις εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιολογίας –
Λ. Μιχάλης (Ιωάννινα)
How training should be organised in order to prepare
trainees for the European Exam General Cardiology –
L. Mihalis (Ioannina)

18.15-18.30 Καθορισμός του Έλληνα Καρδιολόγου υπό το φως του
παρόντος συστήματος υγείας – Ι. Βασιλειάδης (Αθήνα)
Determination of Greek Cardiologist in the light of the
present health system – I. Vasileiadis (Athens)

18:30-18:45 Συζήτηση / Discussion

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views