21/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Γ. Παυλίδης | Ο ενδοθηλιακός γλυκοκάλυκας ως ανεξάρτητος παράγοντας καθορισμού των κεντρικών πιέσεων της αορτής και της αρτηριακής σκληρίας

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

978,175 total
6,149 live
923 video
435,678 photo
Views:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 17:00-18:15 Περιφερικά αγγεία
Πρόεδροι: Ι. Μαντάς (Χαλκίδα), Γ. Μερτζάνος (Αθήνα)
Peripheral vessels
Chairpersons: Ι. Mantas (Chalkida), G. Mertzanos (Athens)

17:00-17:15 ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE
Περιφερική αγγειοπάθεια.
Ο ρόλος του Κλινικού Καρδιολόγου στη διάγνωση
και αντιμετώπιση – Α. Νάκα (Ιωάννινα)
Peripheral vascular disease. The role of the Clinical Cardiologist in diagnosing
and treating – A. Naka (Ioannina)
Παρουσίαση 6 περιλήψεων /
Presenting 6 abstracts

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views