21/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | D. Itchhaporia | Aγγειοπλαστική της ένοχης βλάβης ή πλήρης επαναγγείωση σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

978,148 total
6,149 live
950 video
435,666 photo
Views:

ΙΛΙΣΣΟΣ | 16:15-17:30 Κοινή συνεδρίαση ΕΚΕ /Κυπριακή Καρδιολογική Εταιρεία /ACC
Πρόεδροι: Σ. Φούσας (Αθήνα), Π. Αγαθαγγέλου (Κύπρος)
Joint Session HCS / Cyprus Society of Cardiology/ACC
Chairpersons: S. Foussas (Athens), P. Agathaggelou (Cyprus)

16:15-16:30 Ο ρόλος του μεταβολισμού του εξωκυττάριου καρδιακού δικτύου
στην καρδιακή ανεπάρκεια – Δ. Τζιακάς (Αλεξανδρούπολη)
The role of extracellular matrix metabolism in heart failure
– D. Tziakas (Alexandroupolis)

16:30-16:45 Πρόβλεψη και πρόληψη θρομβώσεων στεφανιαίων
ενδοπροσθέσεων – G. Dangas (USA)
Prediction and prevention of thrombosis
of coronary stents – G. Dangas (USA)

16:45-17:00 Διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή πέραν
των 12 μηνών – Γ. Χάχαλης (Πάτρα)
Dual antiplatelet treatment beyond
12 months – G. Hahalis (Patra)

17:00-17:15 Aγγειοπλαστική της ένοχης βλάβης ή πλήρης επαναγγείωση
σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου –
D. Itchhaporia (USA/ACC)
Culprit PCI vs multivessel PCI for acute myocardial
infraction – D. Itchhaporia (USA/ACC)

17:15-17:30 Συζήτηση / Discussion

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views