21/10/2016 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο | Ε. Χαμόδρακα | Στην μελέτη καρδιοεμβολικών εμβόλων στο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα.

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

977,945 total
6,149 live
925 video
435,554 photo
Views:

ΒΕΡΓΙΝΑ | 16:00-17:45 Γ’ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE C’
Ο σημαντικός ρόλος της ηχωκαρδιογραφίας
σε ειδικές παθολογικές καταστάσεις
Πρόεδροι: Ι. Μπαρμπετσέας (Αθήνα), Η. Ρεντούκας (Αθήνα)
The important role of echocardiography
in particular clinical settings
Chairpersons: I. Barbetseas (Athens), I. Rentoukas (Athens)

16:00-16:15 Στην πνευμονική εμβολή – Ρ. Βρεττού (Αθήνα)
In pulmonary embolism – R. Vrettou (Athens)
16:15-16:30 Στα οξέα αορτικά σύνδρομα – Θ. Ζαγκλαβάρα (Θεσσαλονίκη)
In acute aortic syndromes – Th. Zaglavara (Thessaloniki)
16:30-16:45 Στην μελέτη καρδιοεμβολικών εμβόλων στο αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο – Ε. Χαμόδρακα (Αθήνα)
In studying cardio embolic sources in stroke –
E. Hamodraka (Athens)

16:45-17:00 Η συμβολή των απεικονιστικών μεθόδων στην εκτίμηση
της δυσλειτουργίας των προσθετικών βαλβίδων –
Α. Κατσαρός (Αθήνα)
The contribution of imaging methods in evaluating the
dysfunction of prosthetic valves – A. Katsaros (Athens)

17:00-17:15 Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα: εστιάζοντας στην πρόληψη
και την πρώιμη χειρουργική θεραπεία – Δ. Κωνσταντίνου
(Θεσσαλονίκη)
Infective endocarditis; focusing in prevention and early
surgery – D. Konstantinou (Thessaloniki)

17:15-17:30 Λειτουργική ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας:
προκλήσεις στην ποσοτικοποίηση και στην αντιμετώπιση –
Κ. Λαμπρόπουλος (Αθήνα)
Functional mitral regurgitation; challenges in quantification
and treatment – K. Lambropoulos (Athens)

17:30-17:45 Συζήτηση / Discussion

Παρακολουθήστε το 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί σε Ζωντανή Μετάδοση και τα videos θα παραμείνουν αποθηκευμένα για On Demand Παρακολούθηση.

Για να δείτε το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, πατήστε εδώ.


 
Sort by Date | Views